Klaipėdos rajono savivaldybės teikiama finansinė parama verslo kūrimui ir plėtrai

Įmonėms ir fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą, finansinė parama teikiama:

1. Įmonės įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti;

2. Dalyvavimo parodose, konferencijose, mokymuose išlaidoms iš dalies padengti;

3. Įrangos ir darbo priemonių įsigijimo, naujos interneto svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti;

4. Verslo planų, investicinių projektų, rinkos tyrimų, mokslinių tiriamųjų darbų, teigiamai įvertintų paraiškų finansinei paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų gauti rengimo išlaidoms iš dalies padengti;

5. Verslo informaciniams ir Klaipėdos rajono savivaldybės įvaizdį formuojančių leidinių išleidimo išlaidoms iš dalies finansuoti;

6. Paskolų verslo plėtrai ir (ar) išperkamosios nuomos verslo plėtros projektams vykdyti per 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos sumokėtoms palūkanoms iš dalies padengti;

7. Nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos išlaidoms iš dalies kompensuoti pradedantiems verslininkams (pirmus 3 metus);

8. Kiekvienai 1–7 punktuose numatytai veiklai dalinė finansinė parama tai pačiai įmonei gali būti teikiama ne dažniau kaip kas penkerius metus.

Skirta: smulkiajam ir vidutiniam verslui bei fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla.
Kreiptis į: Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, Mantą Virbauską, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistą, tel. +37067125681, el. p. mantas.virbauskas@klaipedos-r.lt, Kvietinių g. 5, LT 96122, Gargždai.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės veikla siekiant gerinti verslo aplinką rajone:

1.      Nuo 2016 m. kasmet organizuojamas Savivaldos ir verslo forumas;

2.      Kiekvieną mėnesį organizuojami neformalūs susitikimai su vietos verslininkais – „Savivaldos ir verslo popietės“;

3.      Nuo 2017 m. įsteigtas naujas etatas dirbti su verslu;

4.      Nuolat teikiama naujausia informacija apie galimybes kurti ir plėsti verslą Klaipėdos rajone;

5.      Naujausia informacija apie galimybes kurti ir plėtoti verslą Klaipėdos rajone skelbiama Facebook puslapyje „Verslas. Klaipėdos rajonas“;

6.      2017 m. parengta ir įgyvendinama Klaipėdos rajono savivaldybės investicijų pritraukimo 2018–2023 m. programa;

7.      Vystoma Gargždų karjerų teritorija, skelbiami konkursai vystyti verslą joje bei Savivaldybė investuoja į infrastruktūros sutvarkymą ir pritaikymą rekreacijai ir turizmui;

8.      Kuriama Savivaldos, verslo ir mokslo bendradarbiavimo programa (fondas);

9.      Patvirtintas Investuotojų atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašas.

 

Verslui naudinga informacija:

1.      Darbo jėga – 35 000;

2.      Vidutinis gyventojų prieaugis per metus – 1 500;

3.      Veikiančių ūkio subjektų skaičius – 1 786;

4.      Vidutinis per metus įkuriamų ūkio subjektų skaičius – 170;

5.      Klaipėdos rajoną kerta magistralinis kelias (A1) bei Žemaičių plentas;

6.      Už 45 km nuo rajono centro (Gargždų) yra Palangos oro uostas;

7.      Už 20 km nuo rajono centro (Gargždų) yra Klaipėdos valstybinis jūrų uostas;

8.      Drevernos miestelyje veikia mažųjų laivų uostas;

9.      Rajono teritoriją kerta geležinkelio linijos Klaipėda–Pagėgiai, Klaipėda–Vilnius;

10.   Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, Klaipėdos rajonas užima 1 vietą investuotojui iš 54 mažųjų Lietuvos savivaldybių;

11.   Vidutinis darbo užmokestis (bruto) – 780,4 Eur (2018 m.).

12.   Visa naujausia informacija apie Klaipėdos rajoną: www.klaipedos-r.lt, https://www.facebook.com/verslui.klaipedosrajonas/, https://www.facebook.com/savivaldybe/.

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybė taiko įvairias lengvatas verslui:

1.     Didelę dalį dokumentų ar paslaugų galima užsisakyti/užpildyti elektroninėje erdvėje;

2.     Taikomos lengvatos verslo liudijimui įsigyti;

3.     Investuotojams taikomos žemės, valstybinės žemės nuomos bei nekilnojamojo turto lengvatos;

4.     Klaipėdos rajono savivaldybės administraciniame pastate ir savivaldybės aikštėje veikia bevielio interneto prieigos paslauga;

5.     Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra prisijungusi prie E. pristatymo sistemos, kuri suteikia galimybę elektroniniu būdu siųsti dokumentus fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms. E. pristatymo paslauga užtikrina siunčiamų elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimą, saugumą bei tikslų kiekvieno etapo statuso fiksavimą;

6.     Galimybė peržiūrėti Klaipėdos rajono savivaldybės informacijos rinkmenų sąrašą;

7.     Taikomos lengvatos leidimams viešose vietose prekiauti ar teikti paslaugas;

8.     Taikomos lengvatos renginiui organizuoti;

9.     Taikomos lengvatos leidimams įrengti išorinę reklamą;

10.   Daugiau informacijos apie verslo kūrimą ir plėtrą Klaipėdos regione rasite savivaldybės tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/go.php/555555724511 .

KLAIPEDOS-RAJONO-SAVIVALDYBE-KVIECIA-TAPTI-SOCIALINIAIS-GLOBEJAIS-9533

Klaipėdos rajono savivaldybė ieško investuotojų Gargždų daugiafunkciam sporto centrui ir Slengių daugiafunkciam centrui.

logo-10176

Kviečiame investuoti į Gargždų karjerų teritoriją.