1 tūkst.
Gyventojų skaičius nuolat auga

Švietimas

Bendras švietimo lygis

Vidutinis mokinių skaičius klasėje:

1–4 klasėse: 14 mokinių

5–8 klasėse: 16 mokinių

9–12 klasės: 18 mokinių

Aukščiausios kvalifikacijos mokytojų dalis (2016 m.): 32 proc.

Valstybinius brandos egzaminus išlaikiusiųjų dalis (2016 m.): 3 ir daugiau VBE –78 proc.; bent vieną VBE – 96 proc.

Aukštesni nei šalies vidurkis lietuvių kalbos, fizikos ir matematikos VBE rodikliai.

ŠMM mokslo kokybės žemėlapis

Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas žemėlapis, kuriame pateikiami duomenys apie mokslo pasiekimų skirtumus tarp skirtingų savivaldybių. Žemėlapyje nurodyta, kokie yra mokinių pasiekimai lietuvių kalboje ir matematikoje, taip pat vidutinis mokinių skaičius klasėje, statistika apie bendrą situaciją Lietuvoje.

Darželiai Gargžduose

Čia rasite nuorodas į Gargžduose veikiančias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, jų kontaktus, pagrindinę informaciją apie instituciją bei laisvų vietų skaičių.

Švietimo įstaigų sąrašas

Čia rasite visų savivaldybėje veikiančių švietimo įstaigų (ikimokyklinių įstaigų, pradinių, pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų) sąrašą bei jų kontaktus.

Klaipėdos rajono švietimo centras

Švietimo centre veikia Trečiojo amžiaus universitetas, teikiamos pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo programos, vykdomos įvairios mokymo programos moksleiviams, socialiniams darbuotojams, įstaigų vadovams. Centre galima naudotis biblioteka, vyksta įvairūs renginiai.

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

Centre veikia breiko, dailės, dainavimo, dekoravimo karoliukais, dizaino, fotografijos ir filmavimo, muzikos, siuvimo ir dekoravimo studijos, turizmo, žvejybos būreliai ir kita laisvalaikio veikla, skirta įvairaus amžiaus žmonėms.

Socialinės paslaugos

Kompleksinės paslaugos šeimai

Kompleksinės paslaugos šeimai – įvairios paslaugos, kuriomis siekiama išspręsti šeimoje kylančias problemas ar palengvinti šeimų kasdieninį gyvenimą. Nors kiekviena savivaldybė pagal savo poreikius pasirenka, kokios paslaugos teikiamos jos teritorijoje, bendrai paslaugos apima psichosocialinę pagalbą, vaikų priežiūros paslaugas, mokymus šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimą, tarpininkavimo paslaugas ir kt.

Savivaldybės teikiamos socialinės paslaugos

Nuorodoje rasite savivaldybės teikiamas socialines paslaugas bei paramą. Teikiamos paslaugos apima galimybę kreiptis dėl išmokų vaikui, vienkartinių pašalpų skyrimą, paramą moksleivių maitinimui ar reikmenų įsigijimui, nuolaidas viešosioms paslaugoms ir kt.

Socialinių paslaugų centras

Centras, kuris teikia įvairias socialines paslaugas ar pagalbą: transporto organizavimą, tarpininkavimą ar atstovavimą institucijose, pagalbą į namus vyresnio amžiaus žmonėms, dienos socialinę globą, laikiną apnakvindinimą ir kt.

Nemokama teisinė pagalba

Nemokama teisinė konsultacija, kurios metu galite gauti pagalbą ir patarimus rengiant dokumentus, sprendžiant ginčus ne teismo tvarka, rengiant taikos sutartį ir kt.

Subsidija pirmojo būsto įsigijimui regione

Klaipėdos rajone jaunos šeimos gali kreiptis dėl paramos būstui įsigyti. Jaunoms šeimoms siūlomos tokios subsidijos: neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; auginančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc. Jauna šeima laikoma ta šeima, kurioje abu sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama yra ne vyresni nei 35 metų. Pagrindiniai žingsniai, kaip ir kur kreiptis dėl paramos – nuorodoje.